Gördelljusmott
Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)

Gördelljusmott Pyrausta cingulata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758). Gördelljusmott förekommer sällsynt från Sk till Vs samt Ån. Vingbredd 14-19 mm. Larven lever från september till maj i ett spin på undersidan av bladen på timjan, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer