Litet vaxmott
Achroia grisella (Fabricius, 1794)

Litet vaxmott Achroia grisella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Achroia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10697)Achroia grisella (Fabricius, 1794). Litet vaxmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 15-25 mm. Larven lever från oktober till maj av bikakor, förpuppning i biboet.

Mediafiler på webben
Läs mer