Grått sälgfly
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Grått sälgfly Orthosia gracilis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775). Grått sälgfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 36-41 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer