Vit korgblomvecklare
Cochylis posterana Zeller, 1847

Vit korgblomvecklare Cochylis posterana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylis posterana Zeller, 1847. Vit korgblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Sö. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i juli och september i blomkorgarna av diverse tistlar.

Mediafiler på webben
Läs mer