Brunrött rovfly
Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brunrött rovfly Cosmia pyralina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775). Brunrött rovfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever på bl. a. alm, ek, lind, slån, hagtorn och äpple, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer