Backmalmätare
Eupithecia millefoliata Rössler, 1866

Backmalmätare Eupithecia millefoliata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia millefoliata Rössler, 1866. Backmalmätare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på rölleka, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer