Brunt lundfly
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)

Brunt lundfly Lacanobia thalassina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766). Brunt lundfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 37-42 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer