Dystert gräsmott
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Dystert gräsmott Agriphila tristella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775). Dystert gräsmott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 22-28 mm. Larven lever från oktober till juni i ett vävrör på gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer