Ljuskantad småstävmal
Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)

Ljuskantad småstävmal Scrobipalpula psilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854). Ljuskantad småstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i vävrör på fältmalört.

Mediafiler på webben
Läs mer