Gyllenängsmott
Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gyllenängsmott Mecyna flavalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Mecyna.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 2664)Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775). Gyllenängsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 21-29 mm. Larven lever i april maj på stormåra, fältmalört, bosyska, reseda och etternässla.

Mediafiler på webben
Läs mer