Skatsvampmal
Nemapogon picarellus (Clerck, 1759)

Skatsvampmal Nemapogon picarella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nemapogon picarellus (Clerck, 1759). Skatsvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-18 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vita med svart teckning. Bakvingar gråbruna. Liknar Nemapogon nigralbellus men skiljer sig på det obrutna svarta strecket som går från vingens bas till dess spets.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Värdväxter: Piptoporus betulinus, Inonotus radiatus.

Beteende

Fjärilen flyger i skymningen samt om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är vitaktig med brunt huvud och lever i tickor.

Utbredning

Påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, sällsynt i Norge och allmänt i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer