Tosteblåvinge
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Hane T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Celastrina.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Kännetecken: Vingbredd 23-32 mm. Fram- och bakvingarnas översida blå hos hanen. Honan har en bred, mörkgrå bård längs framvingens utkant och en mörkgrå framkant på bakvingen, den har även en svart diskfläck. Vingdersidorna är ljust blågrå samt en mängd svarta fläckar.

Biologi

Äggen läggs ett och ett intill blomknoppar av värdväxten. Larven är brunröd med en mörk rygglinje och ljusa, vinklade tvärlinjer. Förpuppning på marken.

Habitat

Finns i de flesta miljöer.

Associationer

Näringsväxter: Vaccinium, Euonymus, Frangula alnus, Calluna, Cornus sanguinea, Rhamnus cathartica, Hedera helix.

Beteende

Levnadssätt: Puppan övervintrar. Flygtid: Från slutet av april till juli.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer