Rönnknoppmal
Argyresthia sorbiella (Treistschke, 1833)

Rönnknoppmal Argyresthia sorbiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia sorbiella (Treistschke, 1833). Rönnknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarnas teckning är starkt varierande men oftast är de gulvita med mörka fläckar. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia pygmaeella men skiljer sig genom att sistnämnda har ett grönaktigt lyster på framvingarna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer rönn.

Associationer

Näringsväxt: Sorbus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven minerar i knoppar och skott, förpuppning på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer