Krypvidedvärgmal
Stigmella benanderella (Wolff, 1955)

Krypvidedvärgmal Stigmella benanderella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella benanderella (Wolff, 1955). Krypvidedvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår gråbruna hos hanen, gulaktiga hos honan, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, brunaktiga innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna. Tvärbandet matt gråaktigt och mycket otydligt. Bakvingar ljusgrå. Bakkroppen har en ljusgrå analtofs.

Biologi

Habitat

Finns där det växer krypvide.

Associationer

Näringsväxt: Salix repens samt Salix rosmarinifolia.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en gångmina som snabbt utvidgar sig till en fläck med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun.

Utbredning

Påträffad längs kusten främst i södra Sverige. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Krypvidedvärgmal Stigmella benanderella.

Mediafiler på webben
Läs mer