Större molnbrämknoppvecklare
Apotomis boreana Krogerus, 1946

Större molnbrämknoppvecklare Apotomis boreana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis boreana Krogerus, 1946, hane. Större molnbrämknoppvecklare förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 20-22 mm. Larven är okänd men förmodas leva på björk.

Mediafiler på webben
Läs mer