Mindre tåtelsmygare
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808), hane, hona samt undersida. Mindre tåtelsmygare förekommer tämligen allmänt i skogs- och på ängsmarker från Sk till Hs. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever på gräs.

Mediafiler på webben
Läs mer