Silverpoppeldvärgmal
Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)

Silverpoppeldvärgmal Ectoedemia turbidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848). Silverpoppeldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår är brunt hos hanen och orangegult hos honan, krage något ljusare, ögonlock vita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med gulvita fläckar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer silverpoppel.

Associationer

Näringsväxt: Populus alba.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är ljusgul och gör en fläckmina med början i bladskaftet som då sväller upp. Exkrementerna är utspridda ofta i två rader. Kokongen är brunaktig.

Utbredning

Har hittills enbart påträffats i Skåne, Blekinge samt på Öland. I övriga norden finns den i södra Danmark, södra Finland men saknas i Norge. Mina av Silverpoppeldvärgmal Ectoedemia turbidella i silverpoppelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer