Ljus rönndvärgmal
Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)

Ljus rönndvärgmal Stigmella magdalenae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950). Ljus rönndvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår gulbruna, hos honan mörkare, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna bronsaktigt gulgråa, bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på ängs- och hagmarker.

Associationer

Näringsväxter: Sorbus, Cotoneaster, Amelanchier, Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är grön och gör en gångmina med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är gulbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Jämtland samt Västerbotten och Norrbotten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Ljus rönndvärgmal Stigmella magdalenae i rönnblad.

Mediafiler på webben
Läs mer