Guldbarrmal
Argyresthia aurulentella Stainton, 1849

Guldbarrmal Argyresthia aurulentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia aurulentella Stainton, 1849. Guldbarrmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar guldglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på miljöer där det växer enbuskar.

Associationer

Näringsväxt: Juniperus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever på en, minerar i barren från basen till spetsen och åter via barken till nästa barr, förpuppning i en vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer