Metalltrollslända
Somatochlora metallica (van der Linden, 1825)

Metalltrollslända, hane - Somatochlora metallica T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Guldtrollsländan saknar gula markeringar i pannan och har bara en tvärribba innanför den bakre vingtriangeln. Övriga Somatochlora-arter har två gula fläckar i pannan men inget gult streck emellan dessa.

Beskrivning

Bakkropp 37-44 mm, bakvinge 34-38 mm. Liknar guldtrollslända men medlemmarna i släktet Somatochlora har gula markeringar i pannan. Dessa är hos metalltrollsländan förenade med ett gult band. Metalltrollsländan är större och kraftigare än guldtrollsländan men detta är svårt att se i fält. Den både börjar och slutar att flyga litet senare på året än guldtrollsländan. Arten tenderar också att finnas i större vatten än guldtrollsländan men kraftigt överlapp både i flygtid och biotop finns. Båda arterna fortplantar sig ofta i samma sjö.

Utbredning

En vanlig art som finns i hela landet och påträffas både vid stillastående och rinnande vatten. Flygtid. Från slutet av maj till augusti, ibland in i september.

Mediafiler på webben
Läs mer