Svampfly
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)

Svampfly Parascotia fuliginaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Parascotia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761). Svampfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 22-28 mm. Larven lever på träsvampar, lavar och murket trä, förpuppning i ett spinn under ett barkstycke eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer