Vitryggsdvärgmal
Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)

Vitryggsdvärgmal Ectoedemia atrifrontella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851). Vitryggsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 6,5-7,5 mm. Huvudhår och krage svartbruna samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Mellankropp gulvit. Framvingarna matt gråsvarta, grovfjälliga. Vid vingens bakhörn finns en otydlig, vit fläck. Bakvingar brungrå hos hanen en vit hårpensel vid basen.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven är gul och gör en lång, slingrande gångmina i ekbarken. I Sverige tar larvutvecklingen två år. Kokongen är mörkbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Vitryggsdvärgmal Ectoedemia atrifrontella i ekbark.

Mediafiler på webben
Läs mer