Violettgrå parkmätare
Eulithis testata (Linnaeus, 1761)

Violettgrå parkmätare Eulithis testata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eulithis testata (Linnaeus, 1761), hane. Violettgrå parkmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever på björk, asp, sälg, odon och blåbär, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer