Strandärtmott
Pima boisduvaliella (Guenée, 1845)

Strandärtmott Pima boisduvaliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Pima.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10717)Pima boisduvaliella (Guenée, 1845). Strandärtmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever i juli september på blommor och frön av strandärt, käringtand, vedel, getväppling och puktörne, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer