Körsbärssäckmal
Coleophora prunifoliae Doets, 1944

Körsbärssäckmal Coleophora prunifoliae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora prunifoliae Doets, 1944. Körsbärssäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en rörsäck på slån och körsbär.

Mediafiler på webben
Läs mer