Spetsfläckad trollslända
Libellula fulva Müller, 1764

Spetsfläckad trollslända, hane - Libellula fulva T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Bred trollslända har bredare bakkropp. Sjötrollsländorna inom släktet Orthetrum saknar svarta basfläckar på vingarna. Se också fyrfläckad trollslända och tvåfläckad trollslända.

Beskrivning

Bakkropp 26-29 mm, bakvinge 33-38 mm. Bakkroppen är ej lika bred och utplattad och vingarnas svarta basfläckar är ej lika stora som hos den breda trollsländan. Vingspetsarna har oftast mörka fläckar hos honor, mer sällan hos hanar. Hanen har blåpudrad bakkropp, medan honan i stället har bakkroppen brunaktig med mörkt ryggband.

Utbredning

Den spetsfläckade trollsländan förekommer i vårt land vid långsamt rinnande vatten och är sällsynt. Arten är funnen i Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland och är sedan 1997 också förekommande på en lokal i Södermanland. Nyligen även påträffad i Gästrikland. Rödlistad 2005 i Sverige som Sårbar (VU). Flygtid. Juni och juli.

Mediafiler på webben
Läs mer