Flat dammussla
Pseudanodonta complanata (Rossmaessler, 1835)

Flat dammussla T2 Jakob Bergengren

Texter: Ted von Proschwitz, Stefan Lundberg CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pseudanodonta.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 

Beskrivning

Skalet når en längd av 6-8,5 cm och är utpräglat sammantryckt från sidorna. Skalfärgen är gulgrön till intensivt olivgrön-brun. Framdelen är lägre och mycket kortare än bakdelen (ofta endast en fjärdedel av dennas längd). Skalets översida tilltar jämnt i höjd, vilket får den att divergera starkt från den jämnt böjda undersidan. Umbo är belägen långt framåt på den sluttande överkanten. Skulpturen på umbo består av 3-5 oregelbundna upphöjningar som är snedställda mot tillväxtlinjerna. Saknar låständer.

Biologi

Habitat

Förekommer i sjöar och i långsamt flytande partier av större vattendrag. Huvudsakligen på slammiga ler- och sandbottnar i naturligt näringsrika vatten.

Beteende

Förekomsterna är ofta små och isolerade.

Utbredning

Sällsynt, spridda förekomster finns från Skåne till södra Värmland. I öster upp till Medelpad.

Mediafiler på webben
Läs mer