Större bergsyredystermal
Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)

Större bergsyredystermal Monochroa sepicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854). Större bergsyredystermal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Öl. Vingbredd 10-12 mm. Larven gör stora fläckminor i bergsyra och går sedan in i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer