Gulhakad prästkragerotvecklare
Dichrorampha alpinana (Treitshke, 1830)

Gulhakad prästkragerotvecklare Dichrorampha alpinana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha alpinana (Treitshke, 1830). Gulhakad prästkragerotvecklare förekommer tämligen sällsynt från Bl till Ås. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever från oktober till maj i roten av prästkrage, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer