Silverbandssvärmare
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)

Silverbandsvärmare Hippotion celerio T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hippotion.)
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758). Silverbandsvärmare togs första gången i Sverige i Dalarna där den hittades i en lövhög den 11 november 2005, har nu även tagits på Öl och i Sm. Vingbredd 70-80 mm. Larven lever på bl. a. måror, mjölkört m. fl. förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer