Björkregionknoppvecklare
Apotomis moestana (Wocke, 1862)

Björkregionknoppvecklare Apotomis moestana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis moestana (Wocke, 1862). Björkregionknoppvecklare förekommer sällsynt i Hs, Ås, Lu och To. Vingbredd 18-22 mm. Larven är okänd men antas leva på vide.

Mediafiler på webben
Läs mer