Granbarrvecklare
Epinotia tedella (Clerck, 1759)

Granbarrvecklare Epinotia tedella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia tedella (Clerck, 1759). Granbarrvecklare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever från september till april i sammanspunna barr på gran, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer