Sotmätare
Odezia atrata (Linnaeus, 1758)

Sotmätare Odezia atrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Odezia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Odezia atrata (Linnaeus, 1758). Sotmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 22-26 mm. Larven lever på hundloka och körvel, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer