Trollspinnare
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)

Trollspinnare Harpyia milhauseri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Harpyia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775), hane. Trollspinnare förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 45-53 mm. Larven lever på ek och bok, förpuppning i en spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer