Mindre violbrokmal
Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)

Mindre violbrokmal Pancalia leuwenhoekella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761). Mindre violbrokmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever först i stjälken senare i rötterna av buskviol.

Mediafiler på webben
Läs mer