Ekbladhålmal
Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Ekbladhålsmal Heliozela sericiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Heliozela sericiella (Haworth, 1828). Ekbladhålsmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-7 mm. Huvud bronsglänsande grå. Antenner blyglänsande, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brons- eller blyglänsande grå med en eller två otydliga fläckar på bakkanten. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer med ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj början av juni. Larven är gulvit och gör en fläckmina som påbörjas i barken i närheten av bladskaftet. Efter minering i bladskaftet går den ut i bladet och skär ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Dalarna. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer