Ringfläckad videstävmal
Gelechia sororculella (Hübner, 1817)

Ringfläckad videstävmal Gelechia sororculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia sororculella (Hübner, 1817). Ringfläckad videstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever i sammanspunna skott av vide.

Mediafiler på webben
Läs mer