Kålmal
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

Kålmal Plutella xylostella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758). Kålmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-16 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar bruna i framkant, gula i bakkant. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i alla miljöer och är en verklig kosmopolit.

Associationer

Näringsväxter: Brassica, Sinapis, Raphanus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och om natten samt kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-oktober. Larven lever på kålväxter, vissa år uppträder den i massor och orsakar då skador i trädgårdslanden. Förpuppning i en gles kokong på värdväxten eller på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Synonym Cerostoma maculipennis Curtis, 1832.

Mediafiler på webben
Läs mer