Bergeksguldmal
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)

Bergeksguldmal Phyllonorycter roboris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839). Bergeksguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna gula vid basen och gula i den yttre ljusa delen. På framkanten finns tre ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins en hake. Vid vingspetsen en svart fläck samt ett svanslikt, svart streck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är blekgrön med ljusbrunt huvud och gör en stor, undersidig mina, oftast på lågt sittande blad. Förpuppning i en vit kokong i minan.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Bergeksguldmal Phyllonorycter roboris i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer