Flodtrollsländor
Gomphidae

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BYFlodtrollsländor skiljer sig från övriga egentliga trollsländor på att ögonen är brett separerade. Vingtrianglarna är av samma utseende i både fram- och bakvingar, och bakkroppen är klubbformig i bakänden. Hanarna av de tre svenska arterna kan separeras med hjälp av analbihangens utseende. Honorna av denna familj saknar äggläggare. Flodtrollsländor har grönt, gult och svart som dominerande färger. De är aldrig metalliska eller blåfärgade. De är huvudsakligen patrullerare men ses då och då sittande på marken. Som namnet anger förekommer de mest vid rinnande vatten, dock även sällsynt vid sjöar. Tre arter förekommer i Sverige.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer