Blågul praktmal
Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)

Blågul praktmal Oecophora bractella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Oecophora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10303)Oecophora bractella (Linnaeus, 1758). Blågul praktmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 13-20 mm. Larven lever i svamp och murken ved.

Mediafiler på webben
Läs mer