Grå fältmalörtsäckmal
Coleophora granulatella Zeller, 1849

Grå fältmalörtsäckmal Coleophora granulatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora granulatella Zeller, 1849. Grå fältmalörtsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en rörsäck på fältmalört. Synonym Coleophora artemisiae Mühlig, 1864

Mediafiler på webben
Läs mer