Toksäckmal
Coleophora peri Svensson, 1976

Toksäckmal Coleophora peri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora peri Svensson, 1976. Toksäckmal förekommer sällsynt i Sm och på Öl. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en bladsäck på ölandstok. Synonym Coleophora albicostella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer