Brokig svampsvartbagge
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)

Diaperis boleti T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Diaperis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Brokig svampsvartbagge är en mycket särpräglad art som är svår att förväxla med någon annan skalbagge.

Beskrivning

6 - 9 mm, robust och oval, högt välvd, nästan äggliknande byggd skalbagge med mycket iögonfallande färgteckning. Kroppen är glänsande svart med två stora gula tvärband och gul spets på täckvingar. Huvudet är litet, mycket smalare än halsskölden. Antenner är korta, ungefär lika långa som huvud och halssköld tillsammans. Antennleder 4 till 10 är tydligt tvärbreda. Halsskölden är välvd, tvärbred, fint och glest men tydligt punkterad, bredast vid basen. Mitten av halssköldens bas är avrundat utdragen bakåt. Täckvingar är högt välvda, kraftigt glänsande, svarta med två gula breda tvärband och gul spets. De gula fläckarna på täckvingarnas spets kan ibland ha försvunnit. (Ofta är artens färgteckning beskriven i olika litteratur som svart med tre gula tvärband, där täckvingarnas gula spets räknas som det tredje tvärbandet). Ibland kan det andra tvärbandet vara avbrutet i mitten vid täckvingarnas söm. Täckvingarnas yta är med regelbundna rader av små intryckta punkter. Ben är svarta och smala.

Biologi

Brokig svampsvartbagge lever och utvecklas på diverse trädsvampar som Björkticka [[Piptoporus betulinus]], Svavelticka [[Laetiporus sulphureus]], Fnösticka [[Fomes fomentarius]], Klibbticka [[Fomitopsis pinicola]] och flera andra tickor och trädsvampar.

Biologi

Brokig svampsvartbagge lever och utvecklas på diverse trädsvampar som Björkticka [[Piptoporus betulinus]], Svavelticka [[Laetiporus sulphureus]], Fnösticka [[Fomes fomentarius]], Klibbticka [[Fomitopsis pinicola]] och flera andra tickor och trädsvampar.

Utbredning

Utbredningsområdet är från Skåne till Hälsingland och Jämtland och funnen även i Norrbotten.

Mediafiler på webben
Läs mer