Rödfläckig brokmal
Mompha raschkiella (Zeller, 1838)

Rödfläckig brokmal Mompha raschkiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mompha raschkiella (Zeller, 1838). Rödfläckig brokmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 7-11 mm. Larven lever i fläckmina på rallarros, förpuppning i en vit kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer