Fingerörtvecklare
Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856)

Fingerörtvecklare Epiblema junctana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856), hane. Fingerörtvecklare förekommer sällsynt på Öl och Go. Vingbredd 16-18 mm. Larven förmodas leva på fingerört.

Mediafiler på webben
Läs mer