Björnbärsluggmal
Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)

Björnbärsluggmal Coptotriche heinemanni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871). Björnbärsluggmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-9,5 mm. Huvudhår gråbruna. Antenner bruna med ljusa spetsar, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på ängs- och hagmark där det växer björnbär, blåhallon och småborre.

Associationer

Näringsväxter: Rubus, Agrimonia.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är vit med svart huvud och gör en veckad mina på bladets översida. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven efter övervintring.

Utbredning

Förekommer främst längs kusten från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Oslofjorden i Norge, Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer