Äpplegnidmal
Choreutis pariana (Clerck, 1759)

Äpplegnidmal Choreutis pariana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Choreutis pariana (Clerck, 1759). Äpplegnidmal förekommer tämligen allmänt från Ög till Ly. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i juni samt augusti - september i väv på bladets översida av äpple, förpuppning i näringsväxten. Övervintrar som imago.

Mediafiler på webben
Läs mer