Svartpoppeldvärgmal
Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)

Svartpoppeldvärgmal Ectoedemia hannoverella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872). Svartpoppeldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7,5 mm. Huvudhår och krage rostbruna-orange, ögonlock gulvita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med gulvita fläckar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer svartpoppel.

Associationer

Näringsväxt: Populus nigra x. canadensis.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är ljusgul och gör en fläckmina som börjar i bladskaftet. Exkrementerna är utspridda ofta i två rader. Kokongen är brunaktig.

Utbredning

Har hittills enbart påträffats i södra Skåne. I övriga norden finns den i södra Danmark, saknas i Norge och Finland. Mina av Svartpoppeldvärgmal Ectoedemia hannoverella i svartpoppelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer