Lapsk fältmätare
Xanthorhoe abrasaria (Herrich-Schäffer, 1855)

Lapsk fältmätare Xanthorhoe abrasaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xanthorhoe abrasaria (Herrich-Schäffer, 1855), hane. Lapsk fältmätare förekommer tämligen allmänt från Jä till To. Vingbredd 21-24 mm. Larven lever på stormåra och sumpmåra, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer